Projektai

Informacija apie mūsų vykdomus projektus.

2022 metai

Baraginės kaimo bendruomenė vykdo projektą ,,Kartu esame stipresni”. Projektas teikiamas pagal ,,Marijampolės vietos veiklos grupės kaimo plėtros 2015-2023 metų strategijos” VPS priemonę „Bendruomeniškimo skatinimas“ veiklos sritį „Kaimo gyventojų bendruomeniškumo skatinimas“ Nr. MARI-LEADER-6B-KSV-11-8-2021.

Projekto metu organizuojame gerosios patirties išvyką Daukšių miestelio bendruomenės, Gyviškių ir Baraginės kaimo bendruomenių nariams. Projekto lėšomis organizuojame Baraginės kaimo 240 metų jubiliejui skirtą tradicinę vasaros šventę ,,Dainų ir šokių sūkury…”, į kurią kviesime ir kitų bendruomenių narius.

2021 metai

Baraginės kaimo bendruomenė vykdo projektą ,,Sporto aikštelės įrengimas Baraginės kaime”. Projektas teikiamas pagal ,,Marijampolės vietos veiklos grupės kaimo plėtros 2015-2023 metų strategijos” VPS priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį  „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ Nr. LEADER-19.2-7.2. Projektu siekiama Sudaryti sąlygas sportuoti kaimo ir aplinkinių vietovių gyventojams, pagerinant infrastruktūrą – įrengiant krepšinio aikštelę.

Baraginės kaimo bendruomenė vykdo projektą „Patrauklios aplinkos kūrimas, skatinant bendruomeniškumą ir sutelktumą“. Projektu siekiama burti bendruomenės narius, skatinti gamtos bei daiktų tausojimą. Projekto dėka bus suorganizuota talkos akcija bei edukacija, ir įsigytos reikalingos priemonės: vejapjovė, palapinė bei sulankstomi stalai.

Projektas finansuojamas pagal Marijampolės savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.

Baraginės kaimo bendruomenė vykdė projektą „Dainų ir šokių sūkury…“. Projekto tikslas – skatinti bendruomeniškumą ir bendradarbiavimą per meninę veiklą. Projekto metu Baraginėje buvo suorganizuota tradicinė vasaros šventė, o projekto lėšomis pasamdyta vakaro grupė, įsigyta dalyvių maitinimo paslauga. Projekto dėka buvo sumažinta atskirtis tarp kaimo ir miesto gyventojų, daugiau žmonių buvo įtraukti į kaimo kultūrinį gyvenimą.

Projektas finansuotas pagal LR žemės ūkio ministerijos 2021 m. žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos priemonę „Parama kaimo bendruomenėms“.

Baraginės kaimo bendruomenė vykdė projektą „Meno sklaida Baraginės kaime“. Projekto metu suorganizuota ir iš dalies finansuota šventinių instaliacijų įžiebimo ir ugnies šou programa.

Projekto veiklos iš dalies finansuotos viešųjų kultūros įstaigų, nevyriausybinių kultūros organizacijų, bendruomenių kultūros projektų finansuojamų Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšomis.

2020 metai

Įgyvendinant projektą „Viešosios erdvės gerinimas ir pritaikymas poreikiams“, prie Baraginės kaimo bendruomenės namų įrengta trinkelėmis grįsta aikštelė, kurios dėka renginių metu saugiai šokti galės tiek dalyviai, tiek ir žiūrovai, bus galimybė organizuoti sporto renginius.

Projektas finansuotas pagal LR žemės ūkio ministerijos 2019 m. žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos priemonę „Parama kaimo bendruomenėms“, Prie projekto finansavimo prisidėjo ir Marijampolės savivaldybė, darbus atliko UAB „Vidara“.

Projektu siekiama suskaitmeninti dalį bendruomenės veiklų, perkeliant jas į virtualią erdvę. Šiam tikslui pasiekti, socialiniame tinkle „Facebook“ buvo sukurta Baraginės kaimo gyventojų grupė, skirta dalintis kaimo gyventojams aktualia informacija, taip pat sukurta Baraginės kaimo bendruomenės svetainė.

Norint pagerinti bendruomenės darbo našumą, įsigytas nešiojamas kompiuteris. Kompiuteris naudojamas ne tik darbo tikslais – vyresniems kaimo gyventojams siūloma pagalba deklaruojant pajamas internetu, taip pat padedame bendrauti su įvairiomis įstaigomis, parašyti ir išsiųsti prašymus, gauti atsakymus.

Projekto vertė – 1000 Eur. Bendruomenių įtinklinimo projektų konkurso iniciatorius – projekto „Prisijungusi Lietuva“ partneris asociacija „Langas į ateitį“. Konkurso rengėjai – Baltijos edukacinių technologijų institutas ir nacionalinė distancinio mokymo asociacija.

Vykdant projektą atnaujinti Baraginės kaimo bendruomenės namų virtuvėlės baldai, įsigyta nauja įranga, pakeistos kriauklės.

Šio projekto dėka bendruomenės nariai galės naudotis patogesne virtuve, atsiras galimybė organizuoti įvairius edukacinius renginius.

Projektas vykdytas pagal LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“. Darbus atliko UAB „Rimbalda“.

Baraginės kaimo bendruomenė vykdo projektą „Kultūros savitumo ir tradicijų atspindžiai Baraginės kaimo bendruomenėje“. Projekto tikslas – skatinti šalies ir krašto kultūrinio savitumo ir tradicijų tęstinumo išsaugojimą. Projekto dėka Baraginėje vyko pirmasis medžio drožėjų pleneras ir koncertas „Mano kaime lietūs lyja“.

Medžių drožėjų plenere dalyvavo drožėjai iš Dzūkijos ir Suvalkijos krašto – Artūras Zienka, Jonas Dulinskas, Kęstutis Varnagiris ir Romutis Karpavičius. Menininkai sukūrė ir kaimo centrą papuošė 4 skulptūromis – gulbėmis prie kurių įrengtos sūpynės, Egle žalčių karaliene, nykštuku „Baraginiu“ ir vėtrunge, rodančia kelią į Baraginės bendruomenės namus.

Medžių drožėjų pleneras pristatytas ir uždarytas koncerto „Mano kaime lietūs lyja“ metu. Visus susirinkusius džiugino Marijampolės kultūros centro Baraginės skyriaus jaunimo kapela „Svaja“ ir Marijampolės kultūros centro vyresnio amžiaus žmonių tautinių šokių kolektyvas „Jotvingis“ bei koncerto svečiai – grupė „Jonis“.

Projektas „Kultūros savitumo ir tradicijų atspindžiai Baraginės kaimo bendruomenėje“ įgyvendinamas pagal „Marijampolės vietos veiklos grupės, kaimo plėtros 2015-2023 metų strategijos“ vietos plėtros priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ ir  finansuojamas iš ES fondų, šalies vyriausybės ir Marijampolės savivaldybės skirtų lėšų. Projekto partneriai – kaimo bendruomenė „Gegužraibė“ ir Želsvos kaimo bendruomenė. 

Baraginės kaimo bendruomenė vykdo projektą „Aplinka įpareigoja“, kurios metu buvo organizuojama išvyka po Biržų apylinkes.

Išvykos metu Biržų krašto muziejaus ir regioninio parko gidai pasakojo apie Biržų krašto gamtos ypatumus, įgriuvas, jų atsiradimą. Keliaujant pėsčiųjų maršrutu išvykos dalyviai susipažino su unikaliais Lietuvoje karstiniais objektais – Lapės Ola, Karvės Ola ir kitomis olomis, Požemio upeliu, augalų ir paukščių įvairove.

Baraginės kaimo bendruomenė nuolat organizuoja pažintines išvykas į įvairias Lietuvos vietas, organizuoja  talkas aplinkos tvarkymui savo kaime, skatina besitvarkančius. Atitrūkimas nuo kasdieninės veiklos padės susimąstyti dėl aplinkos gerinimo, aktyviau dalyvauti gerinant aplinkos kokybę, organizuojant talkas viešųjų erdvių tvarkymui. Pamatyti pavyzdžiai ir idėjos bus pritaikomi tvarkant aplinką prie savo namų. Kraštovaizdžio grožis įkvėps labiau pamilti savo kraštą, Lietuvos gamtą, įžvelgti išskirtinumą ir poreikį tausoti tai, ką turime aplink save.

Projektas „Aplinka įpareigoja“ finansuojamas Marijampolės savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis.

Prie Baraginės kaimo bendruomenės namų iškils nauja scena, kuri įrengiama pagal projektą „Lauko scena – naujų galimybių erdvė”.

Naujosios scenos dėka bus galimybė organizuoti daugiau renginių atviroje erdvėje, pagerės jau tradiciniais tapusių renginių kokybė. Kadangi nereikės rūpintis laikinosios scenos pastatymu, bus tausojami finansiniai ir žmogiškieji kaštai. O nevykstant renginiams, pastatas galės būti naudojamas inventoriaus laikymui.

Projektas „Lauko scena – naujų galimybių erdvė” teiktas pagal ,,Marijampolės vietos veiklos grupės kaimo plėtros 2015-2023 metų strategijos” VPS priemonės ,,Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse” veiklos sritį ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą”.

Projekto vertė – 27082,00 Eur., paramos suma – 20315,00 Eur. Prie projekto įgyvendinimo prisidėjo ir Marijampolės savivaldybė, skirdama 6767,00 Eur. projektui koofinansuoti.

Baraginės kaimo bendruomenė vykdo projektą „Tegul šventė džiugina ir vienija“. Projektu siekiama kelti žmonių kultūrinį sąmoningumą, įtraukti daugiau kaimo gyventojų į bendruomenės veiklą ir kelti žmonių emocinę būklę.

Projekto įgyvendinimo metu suorganizuotas nuotolinis renginys, kurio metu įžiebta Baraginės kaimo centre įrengta šventinė aikštė. Dalis šios aikštės dekoracijų buvo įsigyta projekto lėšomis. Taip pat vykdoma komunikacinė kampanija „Sutik šventes Baraginėje!“, kurios metu pasitelkiant bendruomenės svetainę ir socialinius tinklus organizuojami įvairūs konkursai, transliuojami garsiniai pasakų skaitymai, dalinamasi įvairiomis senovinėmis tradicijomis bei sukuriamos įvairios virtualios pramogos vaikams.

Projektas „Tegul šventė džiugina ir vienija“ finansuojamas Marijampolės savivaldybės biudžetinių kultūros įstaigų, viešųjų kultūros įstaigų, nevyriausybinių kultūros organizacijų programų finansavimo iš savivaldybės biudžeto konkurso lėšomis.