Apie mus

Susipažinkite su Baraginės kaimo bendruomene!

Baraginės kaimo bendruomenėje yra daugiau nei 90 narių, bendruomenei jau daugiau nei 13 metų. Kartu švenčiame įvairias šventes, organizuojame talkas, keliaujame po Lietuvą. Lankomės spektakliuose ir koncertuose, Dalyvauja įvairaus amžiaus, išsilavinimo ir įvairių socialinių sluoksnių gyventojų. Savo veiklose neišskiriame visų kaimo gyventojų, bendraujame su kitomis kaimo bendruomenėmis. Vykdome įvairus projektus – infrastruktūros, renginių organizavimo, bendruomenės stiprinimo. Kartu kuriame planus, kartu – vykdome. Prižiūrime, tvarkome kaimo viešąsias erdves. Renkame kaimo istoriją. Projekto lėšomis išleidome knygą apie Baraginę ir aplinkinius kaimus. Kiekvienais metais dėkojame aktyviausiems ir labiausiai nusipelniusiems kaimo gyventojams.

 • Vienyti Baraginės kaimo ir aplinkinių kaimų gyventojus ir iš jų kilusius žmones;
 • Ugdyti gyventojų bendruomeniškumą;
 • Rūpintis gyventojų gerove, gyvenamosios aplinkos gerinimu;
 • Vienyti bendruomenės teritorijoje veikiančių kultūros, švietimo įstaigų, organizacijų darbą;
 • Rūpintis bendruomenės teritorijos ekologine situacija;
 • Plėtoti ryšius su analogiškomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje;
 • Vienyti narius bendrai veiklai, padėti jiems keistis informacija, stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą, skatinti bendrą veiklą, plėsti akiratį;
 • Teikti nariams įvairiapusę informaciją ir pagalbą;
 • Rengti ir teikti paraiškas įvairiems fondams ir programoms;
 • Irena Maziliauskienė
 • Irena Maziliauskienė
 • Irena Simonaitienė
 • Daiva Kresninkevičienė
 • Violeta Bendoraitienė
 • Teisutis Žukauskas