Apie bendruomenę

Apie mus

Esame Baraginės kaimo bendruomenė, kurią įkūrėme su tikslu suvienyti vietos gyventojus ir rūpintis jų gerove bei gyvenamosios aplinkos gerinimu. Mūsų kelionė prasidėjo 2006 metais, ir nuo to laikotarpio mes subūrėme apie 90 vietos gyventojų bendrai veiklai. Mūsų veikla yra įvairi ir dinamiška - įgyvendiname projektus, organizuojame šventes, stengiamės tobulinti kaimo infrastruktūrą ir bendradarbiaujame su kitomis vietinėmis bendruomenėmis, įstaigomis bei organizacijomis. Mes didžiuojamės tuo, kad esame Marijampolės savivaldybės bendruomenių asociacijos ir Marijampolės vietos veiklos grupės nariai, nes tai suteikia galimybę mums dalyvauti svarbiuose sprendimų procesuose ir gauti palaikymą bei išteklius įvairioms iniciatyvoms.

Mūsų veiklos tikslai

 • Vienyti Baraginės kaimo ir aplinkinių kaimų gyventojus ir iš jų kilusius žmones.

 • ugdyti gyventojų bendruomeniškumą.

 • rūpintis gyventojų gerove, gyvenamosios aplinkos gerinimu.

 • vienyti bendruomenės teritorijoje veikiančių kultūros, švietimo įstaigų, įvairių organizacijų darbą.

 • rūpintis bendruomenės teritorijos ekologine situacija.

 • plėtoti ryšius su analogiškomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje.

 • vienyti narius bendrai veiklai, padėti jiems keistis informacija, stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą, skatinti bendrą veiklą, plėsti akiratį.

 • teikti nariams įvairiapusę informaciją ir pagalbą.

 • rengti ir teikti paraiškas įvairiems fondams ir programoms.

Pirmininkė

Irena Maziliauskienė

El. p.: irena@baragine.lt

El. p.: imaziliauskiene@gmail.com

Tel.: +370 618 30140

Taryba

 • Daiva Kresninkevičienė

 • Irena Maziliauskienė

 • Irena Simonaitienė

 • Teisutis Žukauskas

 • Violeta Bendoraitienė