Apie Baraginės kaimo bendruomenę

Baraginės kaimo bendruomenė susikūrė 2006 metais. Per 15 veiklos metų prie bendruomenės prisijungė apie 90 žmonių. Bendruomenė įgyvendina įvairius projektus, organizuoja šventes, vykdo įvairias kaimo tvarkymo iniciatyvas, bendradarbiauja su kitomis bendruomenėmis, įstaigomis ir organizacijomis. Baraginės kaimo bendruomenė yra Marijampolės savivaldybės bendruomenių asociacijos ir Marijampolės vietos veiklos grupės narė.

Veiklos tikslai

 • Vienyti Baraginės kaimo ir aplinkinių kaimų gyventojus ir iš jų kilusius žmones;

 • ugdyti gyventojų bendruomeniškumą;

 • rūpintis gyventojų gerove, gyvenamosios aplinkos gerinimu;

 • vienyti bendruomenės teritorijoje veikiančių kultūros, švietimo įstaigų, įvairių organizacijų darbą;

 • rūpintis bendruomenės teritorijos ekologine situacija;

 • plėtoti ryšius su analogiškomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje;

 • vienyti narius bendrai veiklai, padėti jiems keistis informacija, stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą, skatinti bendrą veiklą, plėsti akiratį;

 • teikti nariams įvairiapusę informaciją ir pagalbą;

 • rengti ir teikti paraiškas įvairiems fondams ir programoms.

Pirmininkė

Irena Maziliauskienė

El. p.: imaziliauskiene@gmail.com

Tel.: +370 618 30140

Taryba

 • Daiva Kresninkevičienė

 • Irena Maziliauskienė

 • Irena Simonaitienė

 • Teisutis Žukauskas

 • Violeta Bendoraitienė